skip to main content

Nieuw Meertens Panel

Het Meertens Panel is in een nieuw jasje gestoken. Afgelopen jaar werd gestart met dit online enquêtesysteem, dat een opvolger is van de traditionele papieren vragenlijst. Het Meertens Instituut doet al sinds 1934 onderzoek via vragenlijsten.

Sinds 1934 werkt het Meertens Instituut met informanten. Zij vulden dialectologische en volkskundige vragenlijsten in en werkten mee aan het volksverhalenonderzoek. Voor de administratie hiervan is een adressenbestand opgebouwd vanaf de eerste vragenlijst. In dit adressarium staan naast naam en adres ook gegevens over geloof, sociale positie en soms ook gegevens over de ouders. Na de invoering van de wet persoonsregistratie is deze informatie niet meer bijgehouden.

In 2006 is naast de papieren vragenlijst een online enquêtesysteem ontwikkeld. In 2010 is de papieren vragenlijst helemaal vervangen door het online enquêtesysteem. Alle respondenten hebben hierover bericht gehad en zijn gevraagd zich aan te melden bij het Meertens Panel. Een groot deel van de respondenten is daadwerkelijk overgestapt. Daarnaast heeft men zich intensief ingezet voor de werving van nieuwe respondenten. Dat heeft geleid tot een grote toename van het respondentenaantal (ruim 4.500), waarin nu ook jongere leeftijdsgroepen zijn vertegenwoordigd.