skip to main content

Streektaal in de zorg

De Stichting Nederlandse Dialecten houdt jaarlijks een internationale streektaalconferentie. Vorig jaar was Brussel plaats van handeling, dit jaar komt de conferentie naar Enschede en staat de meerwaarde van het gebruik van streektaal in de zorgsector centraal.

De Stichting Nederlandse Dialecten organiseert in samenwerking met museum TwentseWelle in Enschede en de IJsselacademie in Kampen de Internationale Streektaalconferentie voor bestuurders, beleidsmensen en uitvoerders uit de sectoren zorg, onderwijs, cultuur en maatschappij, medewerkers in de zorgsector met de praktijkervaring van alledag en iedereen die belangstelling heeft voor streektaal. Het programma behelst onder meer sprekers uit deze maatschappelijke domeinen, zijnde politieke bestuurders, medische specialisten, ervaringsdeskundigen en onderzoekers. Sprekers zijn o.a. dr. Hans van der Aa, oud-neurochirurg MST Enschede; drs. Sabine Uitslag, lid 2e kamer CDA fractie, portefeuille zorg; dr. Evert Jonker, hoogleraar theologische universiteit Kampen. Tevens zal op deze dag een door de IJsselacademie en het Deltion College in Zwolle ontwikkelde lesbrief en website over streektaal in de zorg officieel worden gepresenteerd.

De internationale streektaalconferentie wordt gehouden op vrijdag 24 september 2010 in TwentseWelle en Prismare in Enschede. Voor het dagprogramma en andere informatie kunt u een folder (pdf) downloaden.