skip to main content

Lezingenmiddag Land in het water – Eilandculturen in Nederland

Meer weten over Amelands dialect, klederdracht op Marken, liederen en dans op Terschelling en sagen van water en eilanden in Nederland? Kom dan op vrijdag 22 oktober naar de lezingenmiddag op het Meertens Instituut. Kijk voor meer informatie in de agenda.