skip to main content

Etymologiebank online

De herkomst van Nederlandse woorden spreekt veel mensen aan. Toch was er tot nu toe geen centraal punt op internet met betrouwbare informatie hierover. Op zaterdag 27 november a.s. gaat dat veranderen: dan lanceert het Meertens Instituut de etymologiebank (www.etymologiebank.nl).

De eerste release van de website bevat een kleine 50.000 trefwoorden. Deze is gebaseerd op twintig woordenboeken met etymologische informatie over Nederlandse woorden en uitdrukkingen. Wanneer men bijvoorbeeld de herkomst zoekt van het woord peer, krijgt men eerst de keuze tussen peer (vrucht), peer (vader) en peer (lid van het Hogerhuis). Wanneer men de eerste mogelijkheid kiest, krijgt men te zien wat er in de verschillende etymologische bronnen over peer in de betekenis ‘vrucht’ is geschreven, en wel van de meest recente bron tot de oudste.

De etymologiebank is een informatiebron voor taalliefhebbers, journalisten, schrijvers en andere geïnteresseerden. Daarnaast dient het als onderzoeksinstrument voor etymologen en andere taalkundigen. Op de etymologiebank kan men in één oogopslag alle informatie over een woord, woorddeel of uitdrukking vinden. Men kan er ook meer te weten komen over betekenisontwikkelingen, klankveranderingen en dergelijke. De bedoeling is dat de etymologiebank uitgroeit tot een forum voor iedereen die is geïnteresseerd in de etymologie van Nederlandse woorden.

Aan de etymologiebank werken Nederlandse en Vlaamse etymologen mee en vrijwilligers met verschillende achtergronden. De website is tot stand gekomen met steun van het Meertens Instituut, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Genootschap Onze Taal en de Kiliaanstichting. Amsterdam University Press en het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, Brill en Van Dale Lexicografie hebben toestemming gegeven voor de opname van etymologische woordenboeken waarvan zij de rechten bezitten. Nicoline van der Sijs is de initiatiefnemer van de etymologiebank.