skip to main content

Quotidian: alledaagse cultuur anno 2011

Deze week is het tweede nummer verschenen van Quotidian. Dutch Journal for the Study of Everyday Life. In dit nummer wordt onder meer aandacht besteed aan hedendaagse discussies omtrent migrantenculturen in Nederland. Zo zijn er bijdragen over multiculturele festivals, over de verspreiding van Anansi-verhalen en over hindoe-dodenrituelen in Nederland. Een artikel over de omgang met het schuldige Dutroux-erfgoed in België gaat in op actuele discussies rond erfgoed en praktijken van erfgoedisering. Aan een derde actueel onderwerp, het museale verzamelen van alledaagse cultuur, is een discussiedossier gewijd. Drie auteurs uit de museumpraktijk gaan in op een theoretisch discussieartikel.

Quotidian is een academisch tijdschrift, gewijd aan de bestudering van het alledaagse leven. Het wordt online uitgegeven op www.quotidian.nl en is gratis toegankelijk. Centraal staat de bestudering van het alledaagse leven in Nederland en in naburige landen, in heden en verleden. Hierbij is expliciet gekozen voor een interdisciplinair perspectief. Quotidian biedt bijdragen van wetenschappers uit uiteenlopende disciplines; antropologen, archeologen, etnologen, mediaspecialisten, historici, sociologen en erfgoed deskundigen.

Quotidian. Dutch Journal for the Study of Everyday Life – vol. 2
• Amsterdam University Press • mede mogelijk gemaakt door het Meertens Instituut (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap) • Engels- en Nederlandstalig • ISSN 1879-5331 • www.quotidian.nl