skip to main content

Nieuwsbrief februari 2011

In de nieuwsbrief van februari o.a. de volgende onderwerpen: Jongeren spreken geen dialect maar regiolect; Herwijns dialect door Pieter Bijl opgenomen in de collectie; aandacht voor drie gehonoreerde CLARIN-projecten en Irene Stengs beantwoordt de vraag van de maand over carnaval boven de rivieren.