skip to main content

Reenen, P.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS

  • Jongkind, A. & Reenen, P. van (2011). The vocalization of /l/ in standard Dutch. In A Timuska (Ed.), Proceedings of the IVth International Conference of Dialectologists and Geolinguists: University of Latvia Riga, 28 July 2003 (pp. 255-259). Riga: Latvian Language Institute University of Latvia.

NIET-WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE

  • Reenen, P. van (2011). Dialectverschillen. In W. Dingenouts (Ed.), De rest van Nederland, 14e Almanak GHD. Groningen: Ubbo Emmius.
  • Reenen, P. van, Reenen, A. (2011). Kaarten bij  hoofdstuk Klanken en hoofdstuk Woordvormen. In N. van der Sijs (Ed.), Dialectatlas van het Nederlands. Amsterdam: Bert Bakker.