skip to main content

Sijs, N. van der

BOEKREDACTIE (INCLUSIEF DIGITAAL)

 • Sijs, N. van der & Beelen, H. (Eds.). (2012). Digitale uitgave van 25. Psalmen end andere ghesanghen diemen in de Duydtsche Ghemeynte te Londen, was ghebruyckende, door Jan Utenhove, Emden 1557. Den Haag: DBNL, DANS.
 • Sijs, N. van der & Beelen, H. (Eds.). (2012). Digitale uitgave van 26. Psalmen ende ander ghesanghen, diemen in de Duydtsche Ghemeynte te Londen, was ghebruyckende, door Jan Utenhove, Emden 558. Den Haag: DBNL, DANS.
 • Sijs, N. van der (Ed.). (2012). Digitale uitgave van Barbarologia, Sijnde de Sleutel der Grandiloquentia paganismi; ofte Boeren-Latyn van Salomon van Rusting, Amsterdam 1733. Den Haag: DBNL, DANS.
 • Sijs, N. van der & Beelen, H. (Eds.). (2012). Digitale uitgave van Christelijke Gezangen en Liederen, Haarlem 1804. Den Haag: DBNL, DANS.
 • Sijs, N. van der & Beelen, H. (Eds.). (2012). Digitale uitgave van Davids Psalmen, Gedicht, Aen d’eene zijde, door Petrum Dathenum, Aen d’ander zijde, door J. De Brune, Amsterdam 1650. Den Haag: DBNL, DANS.
 • Sijs, N. van der & Beelen, H. (Eds.). (2012). Digitale uitgave van De drie kemphaantjes, Amsterdam 1784. Den Haag: DBNL, DANS.
 • Sijs, N. van der & Beelen, H. (Eds.). (2012). Digitale uitgave van de Statenvertaling, Amsterdam 1657. Den Haag: DBNL, NBG, DANS.
 • Sijs, N. van der & Beelen, H. (Eds.). (2012). Digitale uitgave van de Vorstermanbijbel, Antwerpen 1528/1531. Den Haag: DBNL, NBG, DANS.
 • Sijs, N. van der & Beelen, H. (Eds.). (2012). Digitale uitgave van Een Bloemhof van allerlei lieflijkheid, van Adriaan Koerbagh, Amsterdam 1668. Den Haag: DBNL, DANS.
 • Sijs, N. van der & Beelen, H. (Eds.). (2012). Digitale uitgave van het Nieuwe Testament van Jan Utenhove, Emden 1556. Den Haag: DBNL, NBG, DANS.
 • Sijs, N. van der & Beelen, H. (Eds.). (2012). Digitale uitgave van Het Nieuwe Tulpje, Amsterdam ca. 1800. Den Haag: DBNL, DANS.
 • Sijs, N. van der & Beelen, H. (Eds.). (2012). Digitale uitgave van Het tweede deel van de nieuwe Overtoompsze markt-schipper, of vermaakelyke Leidsze Kaag, Amsterdam ca. 1760, [J. van Gijsen], Haarlem 1716. Den Haag: DBNL, DANS.
 • Sijs, N. van der & Beelen, H. (Eds.). (2012). Digitale uitgave van Het vermaaklyk buitenleven, of de zingende en speelende boerenvreugd, [J. van Gijsen], Haarlem 1716. Den Haag: DBNL, DANS.
 • Sijs, N. van der (Ed.). (2012). Digitale uitgave van Huishoudelyk woordboek, vervattende vele middelen om zyn goed te vermeerderen, en zyne gezondheid te behouden, door M. Noel Chomel, twee delen, Leiden en Amsterdam, 1743. Den Haag: DBNL, DANS.
 • Sijs, N. van der & Beelen, H. (Eds.). (2012). Digitale uitgave van Psalmen Davidis door Jan Utenhove, Londen 1566. Den Haag: DBNL, DANS.
 • Sijs, N. van der & Beelen, H. (Eds.). (2012). Digitale uitgave van Uitbreyding over de Psalmen des Propheten Davids van Diederik Camphuysen (1630). Den Haag: DBNL, DANS.
 • Sijs, N. van der & Beelen, H. (Eds.). (2012). Digitale uitgave van ’t Nieuw Woorden-boek der Regten van Adriaan Koerbagh, Amsterdam 1664. Den Haag: DBNL, DANS.

REDACTIE TIJDSCHRIFT

 • Trefwoord 

PROJECTAANVRAGEN

 • Sijs, N. van der i.s.m. M. Marx (UvA): ‘AnnotatedTextLab (ATL).’ (2013; 2 programmeurs), ingediend bij: CLARIN call 4. Niet toegekend.
 • Sijs, N. van der: ‘DIalect DIversity SOlver (DIDISOL): de ontwikkeling van een dialectlemmatiseerder en een computationeel dialectlexicon voor het zoeken binnen dialectteksten.’ (2012-2013; 1 technicus, 3 student-assistent), ingediend bij: Toon Weijnen Stichting. Toegekend.
 • Sijs, N. van der i.s.m. H. Bennis (Meertens Instituut): ‘Nederlab-CLARIAH: Prototype of Nederlab.’ (2013; 6 technicus), ingediend bij: CLARIAH. Toegekend.
 • Sijs, N. van der: ‘Inrichting kaartenwebsite.’ (2013; 1 technicus, 1 student-assistent), ingediend bij: KNAW, stimulans voor open access data. Toegekend.Sijs, N. van der: ‘Woordenboek van het Nederlands in Suriname van 1667 tot 1876, J. van Donselaar.’ (2012-2013; 0 –), ingediend bij: Nederlandse Taalunie. Toegekend.

ORGANISATIE BIJEENKOMSTEN

 • Sijs, N. van der (2012). Morphology Meeting.

STUDENTEN

 • Begeleider van Simone van der Put (Neerlandistiek Utrecht). Van 01-06-2012 t/m 01-11-2012. Stageonderzoek: medewerking aan Gekaapte brieven.
 • Begeleider van Moniek Hueting (Neerlandistiek RUN). Van 01-07-2012 t/m 01-09-2012. Stageonderzoek: medewerking aan Gekaapte brieven.

BESTUUR

 • jurylid LOT-populariseringsprijs, LOT/Anela.
 • lid, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
 • lid, redactiecommissie van de Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe (ERNiE) van het onderzoekprogramma SPIN
  (Study Platform on Interlocking Nationalisms)
 • lid, Fryske Akademy
 • lid, begeleidingscommissie van het project Geïntegreerde Taalbank (GTB), later Taalbank Nederlands, van het Instituut voor
  Nederlandse Lexicologie
 • secretaris, taalkundecommissie van de Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren (DBNL)

NIET-WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE

 • Sijs, N. van der (2012). ‘De laatste spreker van Low Dutch’. L.G. van Loon vervalste de geschiedenis van het Nederlands in Amerika. Onze Taal, 10, 282-283.
 • Sijs, N. van der (2012). Digitale vergezichten: Nederlab, een laboratorium voor nieuw onderzoek in oude teksten. Neerlandia, 116, 39-41.
 • Sijs, N. van der (2012). Engelse leenwoorden revisited. Een aanvulling. Onze Taal, 157-157.
 • Sijs, N. van der (2012). Engelse leenwoorden revisited. Hoeveel wordt het Nederlands gemixt met Engels? Onze Taal, 5, 132-134.
 • Sijs, N. van der (2012). Leentjebuur met de Engelsen. Elsevier, juni 2012(Speciale editie 4: Ons Engeland), 72-75.
 • Sijs, N. van der (2012). Nederlab – voor al uw diachrone onderzoeksvragen. Neder-L.
 • Sijs, N. van der (2012). Oproep: medewerkers dialectvragenlijsten. Onze Taal, 217-217.
 • Sijs, N. van der (2012). Toegangspoort tot digitaal onderzoeksparadijs. Informatie Professional, 10, 20-23.
 • Sijs, N. van der (2012). Toetjes. Onze Taal, 2012(9), 246-247.
 • Sijs, N. van der (2012). Zelf etymoloog worden: de Etymologiewiki. Onze Taal, 1, 26-27.
 • Sijs, N. van der (2012). ‘Hebben alle talen leenwoorden?’. In M. Jansen & M. Boogaard (Eds.), De taalcanon. Alles wat je altijd al had willen weten over taal (pp. 137-139). Amsterdam: Athenaeum.
 • Sijs, N. van der (2012). Double Dutch. In Nederlands New York: een reisgids naar het erfgoed van Nieuw Nederland, red. Gajus Scheltema en Heleen Westerhuijs (pp. 69-70). Haarlem: Mension Uitgevers B.V..
 • Sijs, N. van der & Beelen, H. (2012). Het geheugen van woorden (52 stukken iedere vrijdag). In Onze Taal Taalkalender 2012. Den Haag: SDU.
 • Sijs, N. van der (2012). Nederlandse woorden in het Amerikaans Engels. In Nederlands New York: een reisgids naar het erfgoed van Nieuw Nederland, red. Gajus Scheltema en Heleen Westerhuijs (pp. 219-220). Haarlem: Mension Uitgevers B.V..

BIJDRAGE KRANT

 • Sijs, N. van der (22-08-2012). Indianen willen nepverdrag vieren. NRC Handelsblad, Wetenschapsbijlage, pp. 18-18.
 • Sijs, N. van der (08-09-2012). De comeback van een vak. NRC Handelsblad, Wetenschapsbijlage, pp. 2-2.
 • Sijs, N. van der (13-10-2012). Het ongezochte vinden. NRC-Handelsblad, Wetenschapsbijlage, pp. 2-2.
 • Sijs, N. van der (17-11-2012). Aardbei = rood, lekker, zomer. NRC Handelsblad, Wetenschapsbijlage, pp. 2-2.
 • Sijs, N. van der (19-11-2012). Van Diets tot Algemeen Nederlands. De Standaard, pp. 10-10.
 • Sijs, N. van der (20-11-2012). Diets, Duutsch, Dutch: de talen van het volk. NRC Handelsblad, pp. 10-10.
 • Sijs, N. van der (22-11-2012). Engels is het nieuwe Latijn. De Standaard, pp. 3-3.
 • Sijs, N. van der (22-11-2012). Het Nederlands leent ook uit, een beetje. De Standaard, pp. 6-6.
 • Sijs, N. van der (22-11-2012). Zeven woorden op een heel velletje A4. NRC Handelsblad, pp. 15-15.
 • Sijs, N. van der (22-12-2012). Crowdsourcing. NRC Handelsblad, Wetenschapsbijlage, pp. 2-2.