skip to main content

24 februari 2011: Lezing Peter Jan Margry te Leuven

Tijd: 17.00 – 19.00 uur
Plaats: KADOC, Leuven

Op 24 februari geeft dr. Peter Jan Margry van het Meertens Instituut op KADOC een lezing over “Implicit Religiosity: Rituals of Movement as Expressions of Civil Religion”. Margry is een internationale autoriteit op het vlak van de religieuze volkscultuur. Hij is senioronderzoeker Religieuze Cultuur aan het gerenommeerde Amsterdamse instituut en ondervoorzitter van de International Society for Ethnology and Folklore. Dit voorjaar is hij gasthoogleraar aan de K.U.Leuven (Faculteit Godgeleerdheid en KADOC).

Margry gaat in op het fenomeen van de zogenaamde civiele religie, dat ook in Vlaanderen niet onbekend is. Denk aan de vele stille marsen die sinds het Dutrouxtijdperk van de jaren 1990 naar aanleiding van ‘niet te vatten’ dramatische gebeurtenissen door de ‘gewone man of vrouw’ worden georganiseerd of zelfs spontaan tot stand komen. Margry bekijkt het fenomeen in Nederland, dat etnisch en religieus is verdeeld. Hij ziet de stille marsen niet alleen als een manier om met dergelijke traumatische momenten om te gaan, maar ook als een vorm van civiele religie die een bindmiddel kan zijn in de hedendaagse multiculturele samenleving.

De lezing van Margry past in de reeks seminaries die KADOC onder de noemer “Religie en samenleving vanaf 1750” organiseert. Ze vindt op 24 februari plaats van 17 tot 19 uur op KADOC, Vlamingenstraat 39 te Leuven. U kunt ze gratis bijwonen, maar dient zich wel in te schrijven.