skip to main content

Nieuw in de collectie: Achter de muziek aan, muzikaal erfgoed in Nederland en Vlaanderen

Wat is muzikaal erfgoed en hoe moet je ermee omgaan? Wie is verantwoordelijk voor de rijke muzikale collecties die de Lage Landen herbergen? Hoe kunnen conservatoren en restauratoren ervoor zorgen dat de authenticiteit van objecten en documenten wordt gewaarborgd?

Het boek Achter de muziek aan geeft in een waaier van 34 artikelen antwoorden op deze vragen. In de ruim 400 pagina’s van het boek wordt het duidelijk wat de theorie en de dagelijkse praktijk van het muzikale erfgoed behelst. De lezer krijgt een overzicht van de muzikale objecten en documenten die in de loop van de eeuwen bewaard zijn gebleven (het materieel muzikaal erfgoed) en ook van de archieven, bibliotheken en andere bewaarplaatsen van die stukken (waaronder het Meertens Instituut). De auteurs geven vanzelfsprekend veel ruimte aan het verleden, maar in het laatste hoofdstuk van het boek wordt er ook vooruitgeblikt naar de toekomst.

Twee auteurs van het boek zijn verbonden aan het Documentatie- en Onderzoekscentrum van het Nederlandse Lied van het Meertens Instituut. Marieke Lefeber schrijft over een lopend onderzoek naar automatisch spelende muziekinstrumenten uit de 18e eeuw. Deze “vormen een interessante bron omdat ze min of meer ‘geluidsopnames’ bevatten uit vervlogen tijden.” Martine de Bruin beschrijft in haar bijdrage ‘De Nederlandse Liederenbank’ over de geschiedenis van deze veelgebruikte bron. De Nederlandse Liederenbank is geen statische bron: er gaat de komende jaren van alles veranderen (en verbeteren), volgens De Bruin.

ISBN: 9789033482472
Dit boek is een uitgave van Resonant in samenwerking met het Nederlands Muziek Instituut.

Dit artikel is verschenen in de digitale nieuwsbrief van het Meertens Instituut. Ook abonnee worden? Klik hier