skip to main content

Nieuwsbrief maart 2011

In de nieuwsbrief van maart o.a. de volgende onderwerpen: Familienamen en 200 jaar burgerlijke stand; Achter de muziek aan, muzikaal erfgoed in Nederland en Vlaanderen met twee auteurs die verbonden zijn aan het Documentatie- en Onderzoekscentrum van het Nederlandse Lied en het verhaal achter ‘Holle Bolle Gijs’.