skip to main content

27 april 2011: Debatmiddag “Immaterieel erfgoed en volkscultuur” met boekpresentatie

Plaats: Spui 25, Academisch Cultureel Centrum, Amsterdam
Tijd: 15.00 – 17:30 uur

Debat

Gastspreker:
Markus Tauschek (Instituut voor Europese Etnologie/Volkskunde, Universiteit Kiel): ‘Water into Wine? The Construction of Intangible Heritage’

Discussianten:
Cas Smithuijsen, directeur Boekmanstichting, Nederlands studiecentrum voor kunst, cultuur en beleid.
Rob van der Laarse, Algemene Cultuurwetenschappen, Universiteit van Amsterdam / Vrije Universiteit

Moderator:
Pieter-Matthijs Gijsbers, directeur Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem.

Naar verwachting zal Nederland deze zomer een internationaal verdrag ratificeren dat wereldwijd de diversiteit aan tradities, rituelen en gebruiken moet waarborgen. Het gaat om de Unesco-conventie ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed (2003). Dat de overheid hier een taak voor zichzelf ziet, blijkt ook uit het feit dat zij volkscultuur als een speerpunt in haar regeringsverklaring heeft opgenomen en zelfs een speciaal fonds heeft opgericht voor de bekostiging van intitiatieven op het gebied van volkscultuur. Vanwaar die overheidsbemoeienis? Wat voor gedachte zit daarachter? Mensen kunnen toch zelf bepalen welke tradities zij in stand willen houden, welke feesten zij vieren, hoe zij dat doen en vooral ook met wie? Bovendien: wat zijn de effecten van de Unesco-conventie op het immaterieel erfgoed zelf?

Niet alleen voor politici, maar ook voor erfgoedprofessionals en cultuurwetenschappers biedt de zorg voor rituelen en tradities, voor immaterieel erfgoed en volkscultuur volop stof tot discussie. Die discussie raakt aan fundamentele vragen over onze samenleving, over onze behoefte aan houvast in een snel veranderende wereld, over in- en uitsluiting, eigenheid, over cultuurverschillen en macht. Het zijn stuk voor stuk vragen die al decennialang op de academische agenda van de cultuurwetenschappers staan. Nieuw is vooral dat academici, en erfgoedprofessionals en politici in binnen- en buitenland ook met elkaar in debat gaan.

Spui 25 wil in samenwerking met Amsterdam University Press met deze debatmiddag de discussie op scherp stellen en naar een hoger plan tillen. Directe aanleiding vormt het verschijnen van de publicatie Immaterieel erfgoed en Volkscultuur. Almanak bij een actueel debat. De almanak beoogt voor een aantal in het debat regelmatig gebruikte termen zowel begripsomschrijvingen als meer contextuele informatie te bieden, zodat voor alle betrokkenen. het duidelijker wordt wat het debat behelst. U wordt van harte uitgenodigd om ook aan dit debat deel te nemen.

Boekpresentatie

Aanbieding eerste exemplaar van het boek Immaterieel erfgoed en volkscultuur. Almanak bij een actueel debat door Hester Dibbits, Sophie Elpers, Peter jan Margry (allen Meertens Instituut) en Albert van der Zeijden (Nederlands Centrum voor Volkscultuur). De uitgever is Amsterdam University Press.

Over de almanak

De erfgoedalmanak is een makkelijk raadpleegbaar handboek dat beleidsmakers en beleidsmedewerkers, politici, volkscultuur-beoefenaars, maar ook studenten en docenten, houvast biedt in het woud aan begrippen op het gebied van immaterieel erfgoed en volkscultuur. Naast een algemene introductie bevat de almanak omschrijvingen van ruim vijftig centrale termen uit het erfgoedveld, een beknopte organisatiewegwijzer, alsmede de tekst van Unesco’s belangrijke immaterieel-erfgoedconventie (2003). Kortom: een onmisbaar instrument voor wie het actuele debat inzake levend erfgoed en volkscultuur wil volgen of eraan wil deelnemen.
Hester Dibbits, Sophie Elpers en Peter Jan Margry zijn verbonden als onderzoekers aan de afdeling Nederlandse Etnologie van het Meertens Instituut (KNAW). Albert van der Zeijden is medewerker bij het Nederlands Centrum voor Volkscultuur.

isbn 978 90 8964 161 8
14,8 x 21cm, ca. 202 pagina’s,
paperback, 2011
Nederlands
verschijnt 27 april
€ 14,50
Uitgever: AUP