skip to main content

De oude Nederlandse maten en gewichten

Een koegang was in Leeuwarden 0.72 hectare en een Amsterdamse pond boter was in Deurne 494 gram. Dit is terug te vinden in een nieuwe databank van het Meertens Instituut. De databank Oude Nederlandse Maten en Gewichten bevat historische metrologische gegevens. Het gaat om gegevens uit het einde van de 18e en het begin van de 19e eeuw; toen pas werd begonnen met het systematisch verzamelen van gegevens uit vrijwel het gehele land.