1 april 2011

Debatmiddag “Immaterieel erfgoed en volkscultuur” met boekpresentatie

Op 27 april a.s verschijnt de publicatie Immaterieel erfgoed en volkscultuur. Almanak bij een actueel debat. De erfgoedalmanak is een makkelijk raadpleegbaar handboek dat beleidsmakers en beleidsmedewerkers, politici, volkscultuur-beoefenaars, maar ook studenten en docenten, houvast biedt in het woud aan begrippen op het gebied van immaterieel erfgoed en volkscultuur. Naar aanleiding van het verschijnen van de publicatie wordt op die dag in Spui 25 een debatmiddag georganiseerd over immaterieel erfgoed en volkscultuur.