skip to main content

Vraag van juni 2011

Zou u mij iets kunnen vertellen over de herkomst van de naam Drenthe of mij althans op het juiste spoor kunnen zetten? Met vriendelijke groet, mevrouw Groenenboom-Draai

Op onze website vindt u bij de databanken een databank Namen en Naamkunde in Nederland en elders (NNN). Dit is een naamkundig documentatiesysteem waarin u informatie kunt vinden over namen en naamkundige onderwerpen. Met de zoekterm Drenthe komen er drie verwijzingen naar boven, de verwijzing naar de publicatie van oud-Meertens medewerker Rob Rentenaar geeft  een antwoord op uw vraag. Hierbij is een passage over de herkomst van de naam Drenthe (en Twente) terug te vinden, welke u hieronder in aangepaste vorm terug vindt:

“de verklaring van de woorden Twenten en Drenten (geeft) zoveel moeilijkheden dat we al snel in gissingen blijven steken. Het enige dat er met wat zekerheid over te zeggen valt is dat wij er de telwoorden twee en drie in kunnen herkennen. Verder gaat het om aanduidingen die reeds rond het begin van de jaartelling bekend geweest moeten zijn, want een Romeinse inscriptie spreekt al van Tuihanti, ‘Twenten’. Het is mogelijk dat Twenten ‘inwoners van een in twee├źn gedeeld gebied’ betekend heeft. Een achtste-eeuwse vermelding van Noord-Twente suggereert dat een dergelijke deling inderdaad bestaan heeft. Hoe evenwel de verhouding tussen de inwoneraanduiding Twent en de streeknaam Twente in die vroege periode geweest is blijft vooralsnog een raadsel.

Wat Drente en de Drenten betreft beschikken we weliswaar niet over schriftelijke gegevens uit de Romeinse tijd, maar de opvallende overeenkomst in vorming met de naam Twente maakt het toch wel waarschijnlijk dat we hier eveneens met een voormiddeleeuwse naam te doen hebben. Die zou mogelijk kunnen teruggaan op de drie nederzettingskernen waaruit Drente in de prehistorie bestaan moet hebben, waarbij het nogmaals duister blijft of nu de inwoners of het land als eersten benoemd zijn.”

De gehele publicatie van Rob Rentenaar is te vinden op de website van Stichting Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (dbnl).

Rentenaar, Rob
Groeten van elders. Plaatsnamen en familienamen als spiegel van onze cultuur.
Naarden, Strengholt.
1990, p. 68.