skip to main content

Twee projecten gehonoreerd in MeerWaarde-programma NWO

Het Meertens Instituut heeft twee projecten gehonoreerd gekregen in het MeerWaarde-programma van NWO. Het gaat om projecten waarin onderzoeksresultaten beschikbaar gesteld worden voor derden. Het betreft de Taaldetector en een deelproject van het Taalportaal.