skip to main content

Subsidie voor ontsluiting gekaapte brieven

Het Prins Bernard Cultuurfonds heeft aan het Meertens Instituut en de Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse taal een subsidie toegekend. Deze is bedoeld voor de ontsluiting en transcriptie van Nederlandstalige gekaapte brieven uit de 17e en 18e eeuw die zich bevinden in The National Archives in Kew, Londen. De ontsluiting van de brieven zal gebeuren door vrijwilligers. Het project start in november. Vrijwilligers die belangstelling hebben om mee te werken kunnen zich aanmelden bij de coördinator van het project, Nicoline van der Sijs.