skip to main content

13 sept. – 29 nov. 2011: Hoorcolleges Het Nederlands: een dynamische taal. Over verandering en variatie

Hoorcolleges met excursie
Plaats: Universiteit van Amsterdam, P.C. Hoofthuis, Amsterdam
Tijd: 15.00 – 17.00 uur

Het Nederlands is voortdurend in verandering en er bestaan grote verschillen tussen variëteiten van onze taal. De vraag is: waarom vertonen deze taalvariëteiten zoveel verscheidenheid, zowel in de tijd (verandering) als in de ruimte (o.a. dialecten)? En waar zit die variatie dan precies? Niet alleen de woordenschat van de taal wijzigt, maar ook de uitspraak verandert. Dat hoor je goed als je naar een televisie-uitzending van 50 jaar geleden luistert. Hetzelfde geldt voor de grammatica: jij kunt wordt jij kan en wellicht wordt hij heeft op den duur hij heb. In deze reeks wordt het proces van variatie en verandering van verschillende kanten beschouwd. Elk college zal een ander aspect van deze variatie ter discussie stellen. Het gaat onder meer om de volgende aspecten van taalverandering en taalvariatie:

* Lexicaal, bijvoorbeeld: van mieters via te gek naar vet.
* Grammaticaal, bijvoorbeeld: van zij hebben tot hun hebben
* Sociaal, bijvoorbeeld: het verschil tussen taartje en gebakje.
* Cultureel, bijvoorbeeld: multiculturele groepen spreken met een Surinaamse w

Het laatste college bestaat uit een rondleiding op het Meertens Instituut.

Over de docent

Prof. dr. H.J. (Hans) Bennis is directeur van het Meertens Instituut van de KNAW, waar onderzoek en documentatie plaatsvindt van Nederlandse taal en cultuur. Hij is als bijzonder hoogleraar Taalvariatie verbonden aan de leerstoelgroep Nederlandse Taalkunde. In 2009 verscheen van zijn hand de publicatie Dialect & Taalvariatie.

Data, tijd, locatie en prijs

* Data: dinsdag 13 september – 29 november, geen college op 25 oktober
* Tijd: 15.00 – 17.00 uur
* Locatie: P.C. Hoofthuis, zaal 4.11. Op 29 november vindt een rondleiding plaats in het Meertens Instituut
* Prijs: € 200,- / AUV-leden en medewerkers € 180,-

Literatuur


Dialect & taalvariatie
(Waanders, 28 pp.)

Aanmelden via deze link.