skip to main content

Van huis uit

In 2003 startte het Meertens Instituut een onderzoeksproject ‘Migratie en Materiële Cultuur. Interieurs van twintigste-eeuwse migranten en hun nakomelingen in Nederland’. Naar aanleiding van dit project organiseerde het insituut i.s.m. de gemeente Tilburg en Imagine IC in 2007 de tentoonstelling ‘Van huis uit’. Een deel van het tentoonstellingsmateriaal is recentelijk door Imagine IC aan het instituut geschonken en aldaar te zien.

‘Van huis uit’ brengt interieurs van uiteenlopende culturele groepen en van verschillende generaties in beeld. De tentoonstelling vertelt over identiteit en culturele uitwisseling; abstracte begrippen die migranten in hun huiskamer zichtbaar en tastbaar maken. Het betreft een tentoonstelling waarin de verrassende dynamiek in de wooncultuur van migranten en hun nakomelingen centraal staat. Een grote bank of losse stoelen, vitrage of lamellen, wel of geen eettafel: geen interieur is hetzelfde. Het lijkt een kwestie van smaak, maar in hoeverre spelen afkomst en herkomst mee bij het inrichten van een huis?

Statieportretten van migrantenfamilies

Fotografe Ting Chan maakte grote portretten van migrantenfamilies in hun eigen huiskamer. Het betreft eerste en tweede generatie migrantenfamilies.

Collages van winkelinterieurs

Grafisch vormgever / fotograaf Michiel Huijsman maakte gemanipuleerde fotocollages van woonkamers. De collages tonen de gedroomde ideale woonkamers van verschillende migrantengroepen.

Installatie (niet te zien op het instituut)

De Britse theatermaker/ socioloog Michael McMillan bouwde een installatie, een huiskamer van een fictief gezin, waarbij hij zich liet inspireren door de onderzoeksgegevens van het door NWO  medegefinancierde project Migratie en Materiële Cultuur.

Bij Imagine Identity and Culture vertellen mensen hun eigen verhalen over de grootstedelijke, superdiverse actualiteit. Samen met kunstenaars en wetenschappers inspireren en maken verhalenvertellers van alle komaf bij Imagine IC verhalende beeldproducties over wat er speelt in hun leven, de wijk, de stad en het land. Imagine IC verzamelt en presenteert (in exposities en anderszins) deze eigentijdse verhalen als erfgoed van de toekomst. Imagine IC wil hiermee het Nederlands erfgoed verrijken en zo een duurzame bijdrage leveren aan een inclusieve opvatting van Nederlandse geschiedenis, identiteit en toekomst.

 

De tentoonstelling werd mede gefinancierd door Stichting Doen en de Mondriaan Stichting.

Meer informatie over onderzoek naar wonen en materiële cultuur op het Meertens Instituut

Boedelbank. Een boedelinventaris of inboedelbeschrijving is een officieel document waarin de bezittingen van een persoon of een huishouden beschreven worden. In de Boedelbank van het Meertens Instituut treft u Nederlandse inboedelbeschrijvingen aan uit de 17e, 18e en 19e eeuw.

Proefschrift. Hester Dibbits (1965) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en is tot september 2011 als onderzoekster verbonden aan het Meertens Instituut. Haar boek Vertrouwd bezit. Materiële Cultuur in Doesburg en Maassluis, 1650-1800 laat de lezer van heel nabij kennismaken met zeventiende- en achttiende-eeuwse Nederlanders en hun huishouden. Het proefschrift kunt u hier downloaden (pdf). 

Boek. In het boekje Turkse en Marokkaanse Nederlanders Thuis wordt een kleurrijk en levendig beeld gegeven van de interieurs van de eerste generatie migranten, de tussengeneratie, de tweede generatie, retourmigranten en gemengde stellen.

Onderzoek. In januari 2003 startte het door NWO mede-gefinancierde project Migratie en Materiële Cultuur. Interieurs van twintigste-eeuwse migranten en hun nakomelingen in Nederland. Het eindverslag van dit project kunt u hier downloaden.