skip to main content

Iedereen een vaste achternaam

Het decreet van Napoleon van 18 augustus 1811 verplichtte eenieder zijn of haar familienaam te bevestigen bij het gemeentesecretariaat of een nieuwe familienaam aan te nemen. Lees meer over familienamen en 200 jaar burgerlijke stand en neem een kijkje in de Nederlandse Familienamenbank van het Meertens Instituut.