skip to main content

Leonie Cornips benoemd tot bijzonder hoogleraar Taalcultuur in Limburg

Per 1 september wordt dr. Leonie Cornips benoemd tot bijzonder hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht. Deze bijzondere leerstoel wordt gefinancierd door de Provincie Limburg. Het betreft een aanstelling van 0,2 fte voor vier jaar.

Het belangrijkste doel van de leerstoel is een bijdrage te leveren aan het onderzoek naar de constructie van lokale identiteit(en) in Limburg aan de hand van taalgedrag. Leonie Cornips gaat onder meer onderzoeken welke ideeën er in de provincie leven over het ‘Limburgs eigene’ aan de hand van taalgebruik. Daarbij wordt rekening gehouden met de meertalige lokale, regionale en Euregionale context. Dit zal leiden tot meer inzicht in de dynamische ontwikkelingen van de gesproken, gezongen en geschreven taal in Limburg.

Leonie Cornips (1960) is geboren in Heerlen. Ze studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Al tijdens haar studie toonde ze interesse in Limburgse taalcultuur. Daarna schreef ze een dissertatie over het Heerlens Nederlands en werkte ze aan tal van onderzoeksprojecten. Naast de Limburgse dialecten is zij o.a. gespecialiseerd in kindertaalverwerving, jongerentaal en meertaligheid. Sinds 2001 is Cornips als senior onderzoeker Taalvariatie verbonden aan het Meertens instituut.

De leerstoel is onderdeel van het uitvoeringsplan Een literaire Liaison: ontmoeting en dialoog in (streek)taal en literatuur van de Provincie Limburg. Aan de leerstoel is tevens een promotieplaats voor vier jaar gekoppeld.