skip to main content

Straat- of bermmonumentjes

In het septembernummer van Anthropology News wijdt etnoloog Peter Jan Margry een bijdrage aan de betekenis van straat- of bermmonumentjes voor de samenleving. Margry gaat ook in op ethische kwesties die aan de orde zijn bij conservering. Vorige maand verscheen zijn boek Grassroots Memorials