skip to main content

12 november 2011: publiekssymposium ‘Gespleten tongen in de Lage Landen. Over standaardtaal, dialect en accent’

Het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) organiseert op zaterdag 12 november een publiekssymposium over standaardtaal, dialect en accent.

Sprekers

José Cajot (Hogeschool-Universiteit Brussel): De omgangstaal van Vlaanderen. Weg van het Nederlands?
Joop van der Horst (Katholieke Universiteit Leuven): Standaardtalen en taalcultuur
Jacomine Nortier (Universiteit Utrecht): Voor(oor)delen rond meertaligheid
Jos Swanenberg (Universiteit van Tilburg): Ewa dreri hoe izzie? Raden raad raad wie ik ben. Taalvariatie en identiteit in Noord-Brabant.

Programma

Het programma wordt hier binnenkort gepubliceerd.
De zaal is open vanaf 12.30u.
Het symposium wordt afgesloten met een receptie.

Registratie

Het symposium is gericht aan een algemeen publiek en deelname aan het symposium is gratis. U wordt vriendelijk verzocht u van te voren te registreren door een e-mail te sturen aan mw Esrih Bakker via lucl-symposium@hum.leidenuniv.nl of telefonisch via 071-527 4132.

Locatie

Het publiekssymposium vindt plaats in het Poortgebouw, Rijnsburgerweg 10, 2333 AA Leiden.

Contact

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Esrih Bakker: lucl-symposium@hum.leidenuniv.nl / 071-527 4132.

Organisatiecomité

Roberta D’Alessandro
Björn Köhnlein
Sasha Lubotsky
Marc van Oostendorp
Michiel de Vaan