skip to main content

De stem van de wetenschap – de Akademie in de 20ste eeuw

In deel II van De stem van de wetenschap. Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 1914-2008 wordt uitvoerig ingegaan op de geschiedenis van het Meertens Instituut. Geen instituut van de Akademie krijgt zoveel aandacht als het Meertens Instituut. Het boek bevat zelfs een apart kader onder de titel ‘Het Bureau deel 8’.

Auteur is de Groningse hoogleraar geschiedenis en Akademielid Klaas van Berkel. De Groningse hoogleraar geschiedenis stelt in het boek de vraag of de Akademie in de tweede eeuw van haar bestaan haar positie als de stem van de wetenschap heeft weten te behouden.

Klaas van Berkel De stem van de wetenschap II
680 pp. Bert Bakker
ISBN: 9789035136014 | € 49,95

Op maandag 14 november organiseert de Akademie een symposium naar aanleiding van het verschijnen van De stem van de wetenschap. Meer informatie over het symposium.

Geplaatst op 2 november 2011