skip to main content

15 december 2011: Lezing SPUI25, Erfgoedregimes aan het werk: tussen beoordeling en ‘engineering’

Hoogleraar Cultural Research aan de Universiteit van Tartu, Estland, Kristin Kuutma, is op uitnodiging van het Meertens Instituut te gast in Nederland. Zij spreekt over cultuurpolitiek en cultureel erfgoed.
Plaats: Spui 25, Amsterdam
Tijd: 17.00 uur
Aanmelden via www.spui25.nl

Erfgoedregimes aan het werk: tussen beoordeling en ‘engineering’

In deze lezing wordt cultureel erfgoed in de context van cultuurpolitiek aan de orde gesteld. De focus ligt op praktijken van beoordeling en ‘engineering’ (in de zin van (ver)vorming) door de verschillende actoren in de erfgoedwereld, die ook wel als ‘erfgoedregimes’ worden betiteld. In de voordracht wordt het raamwerk van concepten en gebeurtenissen behandeld dat de erfgoedregimes en hun praktijken doet bepalen. Tegen die achtergrond worden ook de relaties tussen de betrokken gemeenschappen, de overheid en de internationale organisaties geanalyseerd, welke op hun beurt weer worden beïnvloed en gevormd door globalisering, postkoloniale ‘empowerment’, cross-culturele relaties en door het cultureel erfgoed zelf.
Na de lezing is er ruim tijd voor een discussie met het publiek. Aansluitende borrel.

N.B. Lezing en discussie vinden plaats in het Engels

Prof. Dr. Kristin Kuutma is professor voor Cultural Research aan de Universiteit van Tartu, Estland. Kuutma is een veelgevraagd expert op het gebied van het immaterieel cultureel erfgoed. Sinds 2006 vertegenwoordigt zij Estland binnen het UNESCO Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. Daarnaast is zij representant van Estland in het Standing Committee for Humanities of the European Science Foundation.

Information in English:

Between Arbitration and Engineering. Competitive Pasts, Legitimised Futures, and the Shaping of Heritage Regimes

My discussion of cultural heritage focuses on the practices of engineering and arbitration in the context of cultural politics. Heritage is a mode of cultural production with reformative significance. I propose to investigate the framework of concepts and contingencies that situate the emergent heritage regimes. For that end, I’ll explore relations between the communities, the state and international institutions defined by the circumstance of globalization, postcolonial empowerment, cross-cultural relations, ‘translation’ and management of cultural heritage.

Prof. dr. Kristin Kuutma, Professor of Cultural Research, Institute for Cultural Research and Fine Arts, University of Tartu, Estonia

Meertens Ethnology Lecture

Twee tot drie keer per jaar wordt er door het Meertens Instituut een Meertens Ethnology Lecture gehouden. De gastsprekers voor deze lezingen worden gezocht onder vernieuwende onderzoekers, gearriveerd of beginnend, uit binnen- en buitenland, zowel op het terrein van de etnologie als van aanverwante of samenhangende wetenschappelijke disciplines.

Informatie SPUI25

SPUI25 is een Academisch-cultureel centrum dat een brug vormt tussen de Universiteit van Amsterdam en de wereld van de culturele praktijk in de breedste zin. De partners van SPUI25 zijn de Universiteit van Amsterdam (Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Faculteit der Geesteswetenschappen en bureau Communicatie), Athenaeum Boekhandel, Amsterdam University Press, de Amsterdamse Universiteits-Vereniging, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) Geesteswetenschappen en uitgeverij De Bezige Bij. Mediapartner is NRC Handelsblad. Hoofdbegunstiger is De Nederlandsche Bank.

Informatie aanmelden

De toegang is gratis. De capaciteit van SPUI25 is beperkt (max. 80 personen).
Voor het bijwonen van bijeenkomst dient u zich dan ook van tevoren aan te melden via de website www.spui25.nl. Adres: Spui 25 – 27, 1012 WX Amsterdam.