skip to main content

Nieuwsbrief december 2011

In de nieuwsbrief van december een verslag van de lezing van Hans Bennis tijdens het Onze Taal-congres, waarin hij ingaat op de grammatica van het afgekorte Nederlands of het Korterlands. Verder culinaire tips voor de decembermaand uit (eind van) de jaren ’50 van de vorige eeuw en een antwoord op de vraag waarom Sinterklaas en de Kerstman zo verschillend zijn.