skip to main content

Nieuw in de collectie: Het laatste deel van het ‘Wurdboek van de Fryske taal’

“Mei de z is de ein fan dit mânske wurdboek besyld,” luidt de laatste zin op de laatste bladzijde van het laatste deel van het WFT, het ‘Wurdboek van de Fryske taal’ ofwel het Woordenboek der Friese taal. Wat het woord ‘mânsk’ betekent is te vinden in deel 13 uit 1996: fors, stevig gebouwd, groot machtig, sterk.

Het WFT is inderdaad een indrukwekkend woordenboek. Het bespreekt bijna 120.000 trefwoorden – woorden die dateren van 1800 tot 1975 – op de 10.000 bladzijden van de 25 delen. Er is aan het woordenboek gewerkt vanaf 1938, maar het eerste deel verscheen pas in 1984. Het werd bij die gelegenheid aangeboden aan Koningin Beatrix.

Het WFT doet in eerste instantie denken aan het ‘Woordenboek der Nederlandsche Taal’ (in de boekenkast 40 dikke delen + 3 delen aanvulling) maar er is een groot verschil: het woordenboek verklaart de woordenschat van het Fries niet in de eigen taal. Dat heeft in ieder geval één groot voordeel: ook voor niet-Friezen wordt het woordenboek daardoor goed bruikbaar.

Bij de Fryske Akademy wordt er inmiddels al weer nagedacht en gewerkt aan nieuwe projecten. Op dit moment wordt er gewerkt aan een Fries-Fries en een Fries-Engels woordenboek en wellicht komt er nog een Middelfries woordenboek, dat de periode 1550-1800 zal beschrijven. Verder is het de bedoeling dat er nog een Oudfries woordenboek zal komen. Zoals het een modern woordenboek betaamt is het WFT (samen met onder andere het WNT) ook doorzoekbaar via internet.

Foto: Hindrik Sijens