skip to main content

Nieuwsbrief januari 2012

In de nieuwsbrief van januari een interview met Theo Meder over twee nieuw gestarte onderzoeksprojecten binnen de e-humanities. In deze projecten wordt de computer getraind om verhalen te classificeren en terugkerende patronen te herkennen. Verder o.a. aandacht voor de nieuwjaarsuitgave van het Meertens Intituut over meertaligheid.