skip to main content

10 januari 2012 – mei 2012 Tentoonstelling werk Caroline de Roy n.a.v. publicatie Eigen en vreemd. Meertaligheid in Nederland

Plaats: Meertens Instituut, Amsterdam

Speciaal voor het boek eigen en vreemd – meertaligheid in Nederland van Leonie Cornips heeft Caroline de Roy (beeldend kunstenaar) foto’s gemaakt. Deze zijn tot mei 2012 te zien in het Meertens Instituut te Amsterdam. Als u de foto’s wilt komen bezichtigen kunt u een bericht sturen naar info@meertens.knaw.nl.

Over de foto’s

Het zijn beelden over meertaligheid in Nederland, de vooroordelen hierover en de verdeeldheid die dat kan opleveren. Ze refereren aan het dilemma en de machtsstrijd, aan de lust en de last die afkomst met zich meebrengt, maar ook aan de mogelijkheden die meertaligheid biedt.

‘Mensen kiezen hun afkomst en hun fysieke en mentale gesteldheid niet. Je hebt het maar te doen met waar en hoe je ter wereld komt. Dit is van invloed op de (on-)mogelijkheid tot communiceren en de mate waarin de eigen belevingswereld kan worden doorbroken. Dit is waar het om gaat in mijn werk.’

De werken van Caroline de Roy zijn te koop. Als u interesse heeft in een werk kunt u contact opnemen met Caroline de Roy.

Over het boek

Het verschijnsel meertaligheid roept bij veel Nederlanders allerlei opvattingen, oordelen en standpunten op. Waarom vinden we dat in Nederland iedereen alleen maar Nederlands moet spreken? En is dat altijd zo geweest? Waarom waarderen we het spreken van een ‘taal’ meer dan het spreken van een ‘dialect’? Aan de hand van een aantal stellingen laat Leonie Cornips zien hoe het met meertaligheid in Nederland gesteld is. Het boek verschijnt deze maand bij Amsterdam University Press (isbn 978 90 8964 344 5).