skip to main content

15 maart 2012: Hoorcollege Taalverloedering

Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Plaats: zaal 011, Lipsiusgebouw (1175), Cleveringaplaats 1, Leiden

Marc van Oostendorp is hoogleraar Fonologische Microvariatie en voorzitter van de onderzoeksmaster Taalkunde aan de Universiteit Leiden. Tevens is hij senior-onderzoeker bij het Meertens Instituut te Amsterdam. Hij heeft een wekelijkse rubriek over taal op Radio Noord-Holland, verzorgt de gratis nieuwsbrief Taalpost en schrijft over taal voor onder andere Onze Taal.

Introductie

Behalve de standaardtaal worden er in Nederland nog duizenden andere soorten Nederlands gesproken – de oude dialecten, de nieuwe straattaal, sms- en chat-taal en veel meer. Hoe komt het dat onze taal voortdurend aan het veranderen is? Wat voor soorten Nederlands zijn er? Is het niet verschrikkelijk onhandig voor de communicatie dat iedereen net een beetje anders praat? En moeten we ons er zorgen over maken of juist verheugen in de vitaliteit van onze taal?

Programma

Donderdagavond 15 maart 2012
Nederlands en de migratie
• De koloniale geschiedenis
Terwijl Nederland in Indonesië ongeveer even lang en even sterk vertegenwoordigd is geweest als Engeland in India, hebben wij veel minder taalsporen achtergelaten dan de Engelsen. Hoe komt dat? Het laat iets zien over de Nederlandse houding tegenover taal, die er kort samengevat op neerkomt: wij spreken jullie taal liever dan dat jullie onze taal corrumperen.
• Taalverlies bij Nederlandse migranten
Diezelfde houding komen we tegen bij Nederlandse migranten in bijvoorbeeld Canada of Australië. Deze groepen waren vaak de eerste nieuwkomers in het land in kwestie die hun eigen taal opgaven en ook in eigen huis Engels begonnen te spreken. Onze huidige visie op hoe immigranten in Nederland met hún taal moeten omgaan, wordt door deze zelfde culturele achtergrond bepaald.
• Etnisch Nederlands
Tegelijkertijd ontstaat er in de Nederlandse steden een nieuwe vorm van Nederlands: gekleurd met Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en andere nieuwe elementen is het de taal waarmee jongeren laten zien dat ze trots zijn op hun afkomst of (als er in die afkomst generaties lang alleen Nederlanders voorkomen) dat ze het stoere imago dat ermee samenhangt ambiëren. Gaat dit onze taal voor altijd veranderen?


TOEGANG GRATIS, IEDEREEN WELKOM!

Informatie en organisatie

Studium Generale Universiteit Leiden
Postbus 9500, 2300 RA Leiden
071 5277295/7296/7283
j.e.molenaar@sea.leidenuniv.nl
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl