skip to main content

16 februari 2012: Hoorcollege Taalverloedering

Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Plaats: zaal 011, Lipsiusgebouw (1175), Cleveringaplaats 1, Leiden

Marc van Oostendorp is hoogleraar Fonologische Microvariatie en voorzitter van de onderzoeksmaster Taalkunde aan de Universiteit Leiden. Tevens is hij senior-onderzoeker bij het Meertens Instituut te Amsterdam. Hij heeft een wekelijkse rubriek over taal op Radio Noord-Holland, verzorgt de gratis nieuwsbrief Taalpost en schrijft over taal voor onder andere Onze Taal.

Introductie

Behalve de standaardtaal worden er in Nederland nog duizenden andere soorten Nederlands gesproken – de oude dialecten, de nieuwe straattaal, sms- en chat-taal en veel meer. Hoe komt het dat onze taal voortdurend aan het veranderen is? Wat voor soorten Nederlands zijn er? Is het niet verschrikkelijk onhandig voor de communicatie dat iedereen net een beetje anders praat? En moeten we ons er zorgen over maken of juist verheugen in de vitaliteit van onze taal?

Programma

Donderdagavond 16 februari 2012
Nederlands, oud en nieuw
• De voorvaderen van het Nederlands
Duizenden jaren geleden, lang voordat er sprake was van Nederlands, woonden hier
al mensen. Welke talen spraken zij en wat is daar nog van over in onze taal en bijvoorbeeld in de naamgeving van sommige heel oude streken? En wie waren de mensen die de directe voorvader van het Nederlands naar onze streken brachten?
• De eerste duizend jaar van het Nederlands
Het Nederlands is ongeveer duizend jaar oud. Door wat voor stadia is de taal in de loop van de tijd heengegaan? Hoe sterk is de uitspraak veranderd in de laatste honderd jaar, of de grammatica in de laatste vijfhonderd jaar? Hadden we een Nederlander van duizend jaar geleden kunnen verstaan?
• Het Nederlands nu
Waar staat het Nederlands aan het begin van de eenentwintigste eeuw? Aan de ene kant zijn er meer sprekers dan ooit. Aan de andere kant zien mensen overal gevaar: van het Engels, van de sms-taal, van Europa. Haalt het Nederlands de volgende eeuw? Heeft het zin om het Nederlands op te nemen in de grondwet, zoals
verschillende politieke partijen willen?

TOEGANG GRATIS, IEDEREEN WELKOM!

Informatie en organisatie

Studium Generale Universiteit Leiden
Postbus 9500, 2300 RA Leiden
071 5277295/7296/7283
j.e.molenaar@sea.leidenuniv.nl
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl