skip to main content

23 februari 2012: Hoorcollege Taalverloedering

Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Plaats: zaal 011, Lipsiusgebouw (1175), Cleveringaplaats 1, Leiden

Marc van Oostendorp is hoogleraar Fonologische Microvariatie en voorzitter van de onderzoeksmaster Taalkunde aan de Universiteit Leiden. Tevens is hij senior-onderzoeker bij het Meertens Instituut te Amsterdam. Hij heeft een wekelijkse rubriek over taal op Radio Noord-Holland, verzorgt de gratis nieuwsbrief Taalpost en schrijft over taal voor onder andere Onze Taal.

Introductie

Behalve de standaardtaal worden er in Nederland nog duizenden andere soorten Nederlands gesproken – de oude dialecten, de nieuwe straattaal, sms- en chat-taal en veel meer. Hoe komt het dat onze taal voortdurend aan het veranderen is? Wat voor soorten Nederlands zijn er? Is het niet verschrikkelijk onhandig voor de communicatie dat iedereen net een beetje anders praat? En moeten we ons er zorgen over maken of juist verheugen in de vitaliteit van onze taal?

Programma

Donderdavond 23 februari 2012
Nederlands, goed en fout
• Waar komen onze grammaticaregels vandaan?
Als mensen ’taalfouten’ maken, welke regels overtreden ze dan? En vooral: wie heeft die regels gemaakt? Het is een samenraapsel van ideeën van zeventiende-eeuwse geleerden die vonden dat het Nederlands op het Latijn moest lijken (en dus verschil moest maken tussen hen en hun), pogingen van negentiende-eeuwse schoolmeesters om enige orde aan te brengen (en groter als afkeurden omdat het Duits was), en een moderne politiek om de stem van de meerderheid te laten beslissen.
• Het eeuwige spellingdebat
Een illustratie van hoe taalzaken geregeld worden in ons taalgebied: de af en toe opflakkerende discussie over de spelling. Welke rol speelt de Nederlandse Taalunie – de organisatie van de Nederlandse en Vlaamse overheid? Hoe is het elders geregeld?
• Verloedert het Nederlands?
Je hoeft niet eens heel goed op te letten om overal om je heen te horen hoe de taal verandert: er sluipen leenwoorden in, in de steden zeggen jongeren steeds vaker de meisje, de uitspraak van de r verandert, op internet heerst grote regelloosheid. Hoe moeten we die veranderingen interpreteren? Moeten we ons zorgen maken?

TOEGANG GRATIS, IEDEREEN WELKOM!

Informatie en organisatie

Studium Generale Universiteit Leiden
Postbus 9500, 2300 RA Leiden
071 5277295/7296/7283
j.e.molenaar@sea.leidenuniv.nl
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl