skip to main content

8 maart 2012: Hoorcollege Taalverloedering

Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Plaats: zaal 011, Lipsiusgebouw (1175), Cleveringaplaats 1, Leiden

Marc van Oostendorp is hoogleraar Fonologische Microvariatie en voorzitter van de onderzoeksmaster Taalkunde aan de Universiteit Leiden. Tevens is hij senior-onderzoeker bij het Meertens Instituut te Amsterdam. Hij heeft een wekelijkse rubriek over taal op Radio Noord-Holland, verzorgt de gratis nieuwsbrief Taalpost en schrijft over taal voor onder andere Onze Taal.

Introductie

Behalve de standaardtaal worden er in Nederland nog duizenden andere soorten Nederlands gesproken – de oude dialecten, de nieuwe straattaal, sms- en chat-taal en veel meer. Hoe komt het dat onze taal voortdurend aan het veranderen is? Wat voor soorten Nederlands zijn er? Is het niet verschrikkelijk onhandig voor de communicatie dat iedereen net een beetje anders praat? En moeten we ons er zorgen over maken of juist verheugen in de vitaliteit van onze taal?

Programma

Donderdagavond 8 maart 2012
Nederlands, plat en zangerig
• De belangrijkste dialectgroepen
Behalve Standaard-Nederlands (‘ABN’) worden er in Nederland al eeuwenlang vele dialecten gesproken. Lange tijd is geprobeerd om mensen die dialecten af te leren, omdat ze ‘plat’ en niet netjes zouden zijn; de laatste tijd denkt men er wat positiever over, hoewel steeds minder mensen ze nog spreken. Wat zijn de belangrijkste dialectgroepen? En hoe staan ze ervoor?
• Waarom het Fries een aparte taal is en het Limburgs niet
Van alle streektalen in Nederland heeft er één een aparte positie: het Fries. Hoe komt dat? Hoe hebben de Friezen er in een eeuwenlange strijd voor gezorgd door hun taal, die toch ook op het Nederlands lijkt, een eigen beschermde status gekregen heeft die het Limburgs bijvoorbeeld niet heeft?
• De dialectrenaissance
De afgelopen jaren zien we in de media af en toe ineens dialecten gebruikt worden op plaatsen waar dit vroeger niet het geval was:: in advertenties, speelfilms (New Kids Turbo, De Bende van Oss), tv-series, enzovoort. Hoe moeten we deze ‘dialectrenaissance’ duiden? Als een herleving van de dialecten of als hun zwanenzang?

TOEGANG GRATIS, IEDEREEN WELKOM!

Informatie en organisatie

Studium Generale Universiteit Leiden
Postbus 9500, 2300 RA Leiden
071 5277295/7296/7283
j.e.molenaar@sea.leidenuniv.nl
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl