skip to main content

Populariseringsprijs naar Dialectatlas van het Nederlands

Tijdens de Grote Taaldag op 4 februari is de populariseringsprijs toegekend aan de Dialectatlas van het Nederlands. Deze populair-wetenschappelijke uitgave is geschreven door een team van auteurs, waaronder vier medewerkers van het Meertens Instituut, onder leiding van Nicoline van der Sijs.

Andere genomineerden waren het maandblad Onze Taal en het project 'Growing Up Bilingual' of 'Tweetalig Opvoeden', een initiatief van Sharon Unsworth, Ivana Brasilero en Manuela Pinto van de Universiteit Utrecht. De jury wees de Dialectatlas van het Nederlands als winnaar aan omdat het een publiek bedient dat zich in het midden bevindt van dat van Onze Taal en het project over meertaligheid: "Het onderwerp ligt veel mensen dicht aan het hart, het onderwerp roept veel discussie en vragen op, en het vakgebied van de dialectologie verdient de publieke aandacht."

De Grote Taaldag

De Grote Taaldag wordt door LOT georganiseerd in samenwerking met AVT, Anéla en Viot. Deze dag is een overkoepelende naam voor drie reeds bekende evenementen: de Anéla / VIOT Juniorendag, de AVT TIN-Dag en het LOT Taalgala. Tijdens het eerste deel van de dag worden de reguliere programma’s van de Juniorendag en de TIN-Dag naast elkaar gehouden. Tijdens het Taagala wordt aandacht besteed aan de popularisering van Taalkunde in Nederland, wat vaak gepaard gaat met een activiteit. Er worden bij het Taalgala tevens vele prijzen uitgereikt zoals de AVT/Anéla dissertatieprijs en de LOT populariseringsprijs (een bedrag van 1000 euro).