skip to main content

11 mei 2012: Oratie Leonie Cornips

Plaats: Universiteit Maastricht
Tijd: 16.30 uur

Op vrijdag 11 mei om 16.30 uur spreekt Leonie Cornips haar oratie uit getiteld ‘Talen in beweging’ waarmee zij het ambt aanvaardt van bijzonder hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen aan de Universiteit Maastricht.

Voorafgaand aan de oratie vindt een klein symposium plaats tussen 13.00 en 16.00 uur in de Spiegelzaal van dezelfde faculteit. De dagvoorzitter is Maaike Meijer. Sprekers die middag zijn:

13.00-13.30 uur: Wiel Kusters (UM): Van ‘Kniettewies’ tot ‘Krijtwit’. Wiel Kusters leest uit zijn literaire werk en gaat in op de verhouding Nederlands – Kerkraads zoals hij die beleeft.
13.30-14.00 uur: Vincent de Rooij (UvA) en Irene Stengs (Meertens Instituut): Van Limburg naar Limburg. Culturele eigenheid en diversiteit in beweging
pauze
14.30-15.00 uur: Marc van Oostendorp: Grenzen aan taal en cultuur? (Meertens Instituut)
15.00-15.30 uur: Joep Leerssen (UvA): Tussen dialect en taal staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Joep Leerssen presenteert de problematische afbakening tussen dialect en taal als een historisch gegeven, onder verwijzing naar gevallen als Macedonisch, Croatisch, Slowaaks, Afrikaans en Westvlaams. Tegen die achtergrond geeft hij enkele punten in overweging voor wat betreft de positie van het Limburgs.

Voor bijwonen van het symposium graag melden bij het secretariaat van de capaciteitsgroep Letteren & Kunst, secr.hislk@maastrichtuniversity.nl

 

Het persbericht van de Universiteit Maastricht over de oratie is hier te vinden.