skip to main content

Afsluiting project Alfalab

Eind 2011 werd het project Alfalab afgesloten met een symposium op het Trippenhuis in Amsterdam. De deelnemers aan het project (waaronder het Meertens Instituut) lieten met live demo’s en toelichtingen zien welke digitale applicaties er in de laatste twee jaar in het kader van het project zijn ontwikkeld (http://alfalab.ehumanities.nl).

Digitale methoden en instrumenten

Alfalab richtte zich op het bevorderen van de samenwerking en het gebruik van digitale methoden in geesteswetenschappelijk onderzoek. Daarvoor werden nieuwe digitale instrumenten ontwikkeld. De eHumanities Group van de KNAW is een van de partners die de voortzetting van deze doelstellingen waarborgt. Daarnaast komen er ook nog publicaties beschikbaar die door het Alfalab team zijn gemaakt.

Understanding Digital Humanities

Een van die publicaties is een bijdrage in het zojuist verschenen boek ‘Understanding Digital Humanities’ van redacteur David Berry. In een recensie over het boek staat het volgende: ‘Through the last 40 years of computational research, the humanities have appropriated and developed many techniques for doing their work computationally, but only in the last ten years has the excess of computational capacity begun to bring central questions about the nature of the humanities to light. David Berry and his colleagues sit on the cutting edges of these questions, and their work will inform those debates for years to come.‘ – Jeremy Hunsinger, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA (Palgrave Macmillan, ISBN 0230292658).

Over Alfalab

Alfalab is een inititatief van de KNAW waarin 6 wetenschappelijke instituten (DANS, Fryske Akademy, Huygens Instituut, Meertens Instituut, IISG en eHumanities KNAW) samenwerkten. Het doel: de samenwerking en het gebruik van digitale methoden in geesteswetenschappelijk onderzoek bevorderen. Alfalab verspreidde hiervoor kennis over digitale instrumenten en data en bouwde digitale instrumenten voor de geesteswetenschappelijke gemeenschap. Verder werd er onderzoek gedaan naar de inzet van digitale instrumenten in de Geesteswetenschappen en hoe deze instrumenten (virtuele) samenwerkingsverbanden kunnen ondersteunen en stimuleren.