skip to main content

Nieuw in de collectie: liedboekjes en -schriftjes

Plechtig zwijgen zoete vrede / Heerscht er nog om ‘s Heilands graf. In een mooi handschrift staat deze bekende paaszang genoteerd in een van de liedschriftjes die de gezusters Esselenbroek in de loop van hun muziekleven bij elkaar hebben geschreven. De zusters Riek en Jantje werden in 1918 en 1923 geboren in het Gelderse plaatsje Ruurlo.   Het eerste schriftje dateert uit hun lagere schooltijd. Ze bezochten ook de zondagsschool en waren later actief in het kerkkoor.   Waar tegenwoordig bij samenzang vaak fotokopieën worden verstrekt, was het indertijd nodig om de liedteksten handmatig te noteren. De gezusters deden dat in deze schriften. Naast de teksten noteerden ze hierin ook de melodie van de liederen met behulp van cijferschrift.

Dit materiaal, een kleine collectie van 11 handgeschreven schriftjes, en daarnaast 5 liedboekjes en een stapel losse bladen met liedteksten (deels ook handgeschreven) is onlangs geschonken aan het Meertens Instituut. Het geeft een mooi beeld van het school-, kerk- en koorrepertoire in deze periode (1925-1955) in een specifieke streek van Nederland (de Achterhoek).

alt

 

Afb: liedschriftje ca. 1953. (foto: Diedrik van der Wal)