skip to main content

8 september 2012: Morfologiedag

Plaats: Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden; zaal 147 and 148
Tijd: 9.30 – 17.00 uur

Het LUCL (Leiden University Centre for Linguistics ) en het Meertens Instituut organiseren de Morfologiedag 2012 op zaterdag 8 september 2012, de dag na het afscheidssymposium van Geert Booij. Marian Klamer (LUCL) zal de openingslezing verzorgen. Na deze lezing worden er 16 lezingen in parallelle sessies gehouden. Als u de Morfologiedag wilt bezoeken kunt u een bericht sturen aan Nicoline van der Sijs. Het programma kunt u hier (pdf) downloaden.

Dankzij subsidie van het LUCL en het Meertens Instituut zijn er geen kosten verbonden aan deelname.

Tijd: 9.30 uur – 17.00 uur
Voertaal: Nederlands en Engels

Klik hier voor informatie over hotelaccomodaties.

Het organisatiecomité: Marc van Oostendorp, Nicoline van der Sijs, Ton van der Wouden

9.00 – 9.30 registration

9.30 – 9.35 word of welcome

9.35-10.30 Marian Klamer: Dressing up and dressing down in Austronesian and Papuan: Cases from the Minor Sundic Islands

10.30-11.00 break

11.00-11.30 Camiel Hamans: What makes a blend?

11.30-12.00 Arina Banga, Esther Hanssen, Robert Schreuder & Anneke Neijt (Radboud University Nijmegen, The Netherlands): Linking elements illustrate linguistic relativity


11.00-11.30 Victor Bayda (Moscow State University): Irish Schematic Idioms

11.30-12.00 Kristel van Goethem & Dany Amiot (Université catholique de Louvain; Université Lille 2): Debonding of French [N+ limite] compounds: a diachronic constructional account

12.00-12.30 Claudio Iacobini (University of Salerno, Italy): Productivity in Construction Morphology

 

12.30-13.30 lunch

13.30-14.00 Gertjan Postma (Meertens Instituut, Amsterdam): The Loss of masc-fem Opposition and the Shape of the Diminutive Morpheme. Phonology, morphology, and syntax of the diminutive morpheme in West-Germanic
14.00-14.30
Jan Klom & Gunther De Vogelaer (Westfälische Wilhelms-Universität Münster): Semantic agreement competing with syntactic agreement: the case of Dutch pronouns

 

14.30-15.00 Ton van der Wouden (Meertens Instituut, Amsterdam/ Universiteit Leiden): The internal grammar of Dutch numerals

13.30-14.00 Nikos Koutsoukos & Angela Ralli (University of Patras): From derivation to inflection: a process of grammaticalization

 

 

14.00-14.30 Els van der Kooij, Victoria Nyst , Inge Zwitserlood (RU Nijmegen; Leiden University; Max Planck Institute): The relation between morphology and phonology in spoken and signed languages; autosegmental morphemes

14.30-15.00 Marjoleine Sloos (Groningen University): Somali plurals and their location on the derivation-inflection continuum

15.00-15.30 break

15.30-16.00 Peter Jurgec (Meertens Instituut, Amsterdam): Morphological Structure of Loanwords

15.30-16.00 Nika Stefan (Frykse Akademy): Categorical of exemplar-based: genusaanduiding bij Friestalige peuters

16.00-16.30 Freek Van de Velde (KU Leuven): Diachronic regularisation of Dutch quantifier inflection

16.30- drinks