skip to main content

Vrijwillligers gezocht: Digitaliseren van dialectvragenlijsten

In mei  2012 is het Meertens Instituut gestart met het digitaliseren van de antwoorden van de dialectvragenlijsten die vanaf 1931 jaarlijks aan gemiddeld 1000 informanten in Nederland en België zijn rondgestuurd. De antwoorden vormen unieke getuigen van de Nederlandse dialecten.

Het Meertens Instituut zoekt vrijwilligers die mee willen helpen met het digitaliseren (overtikken) van de handgeschreven antwoorden op de vragenlijsten. De antwoorden zijn gesteld in dialect. Vrijwilligers die zelf dialectsprekers zijn, kunnen vragenlijsten digitaliseren van hun eigen dialect, maar ook vrijwilligers die geen dialect kennen, kunnen meewerken. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden of informatie vragen bij Nicoline van der Sijs.

Lees over de achtergronden van dit project in onze nieuwsbrief.