skip to main content

13 Juni 2012: Bijeenkomst innovatienetwerk Cultureel Erfgoed

Plaats: Trippenhuis/KNAW Amsterdam
Tijd: 13.30-17.00 uur

Op 13 juni 2012 organiseert het innovatienetwerk Cultureel Erfgoed – een van de zeven netwerken binnen de topsector Creatieve Industrie – een bijeenkomst. Het hoofddoel van deze middag is het bijeenbrengen van de verschillende partijen op thema’s waarbij erfgoed een dwarsverband met andere innovatienetwerken heeft. De sessie vindt van 13.30-18.00 plaats in het Trippenhuis/KNAW in Amsterdam.

 

 

De middag wordt gestart met een plenair, informatief deel over de financieringsmogelijkheden, zoals ondersteuning van onderzoeksactiviteiten vanuit het ministerie van EL&I en de onderzoekscall die door NWO en TNO voor de creatieve industrie in juni wordt gelanceerd. Daarna gaan we in werksessies met concrete projectplannen, consortia en onderzoeksvragen aan de slag. Dit gebeurt via pitches; korte presentaties van onderzoeksideeën of kennisvragen. De opzet is dat na 13 juni projectplannen worden uitgewerkt en consortia gevormd die ook daadwerkelijk projecten willen opzetten met andere bedrijven, overheden en kennisinstellingen.

 

De NWO/TNO richt zich op alle innovatienetwerken binnen de creatieve industrie. Voor erfgoed is de call gericht op dwarsverbanden die zijn beschreven in de innovatieagenda (zie bijlage, p.12). Het gaat om crossovers tussen erfgoed en:

(1)   Games for Safety, Health, Education and Industry (GATHER)

(2)   Media & ICT

(3)   Built Environment, Architecture & Urbanism (BEAU)

(4)   Next Fashion

 

Wilt u een pitch houden of de pitches van anderen bijwonen? Schrijft u zich dan in via het online inschrijfformulier. Ook als u al (een) partner(s) heeft gevonden, kunt u een presentatie houden om zodoende uw consortium uit te breiden

 

Mocht u vragen hebben, dan kun u deze gerust stellen aan de coördinator van het innovatienetwerk cultureel erfgoed, Patricia Alkhoven (patricia.alkhoven@meertens.knaw.nl).

Meer informatie over het innovatienetwerk CLICK Erfgoed is te vinden op hun website.