skip to main content

Tijdschrift Volkskunde geheel vernieuwd

Het tijdschrift Volkskunde.Tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven heeft een nieuwe cover en nieuwe rubrieken. Daarnaast heeft de nieuwe Vlaams-Nederlandse redactie van het tijdschrift een peer-reviewed interdisciplinair platform gemaakt voor onderzoek, reflectie en debat over de cultuur van het dagelijks leven en daarmee verbonden erfgoed.

Volkskunde verschijnt drie keer per jaar met bijdragen over de cultuur van het dagelijks leven in heden en verleden in Nederland en Vlaanderen, over immaterieel en materieel erfgoed en over erfgoedbeleid en cultuurpolitiek, telkens met oog voor het internationaal wetenschappelijke debat. Voor meer informatie: www.volkskunde.be