skip to main content

25 mei 2012: Lezing Peter Jan Margry

Plaats: Huygens ING, Den Haag
Tijd: 16.00 uur

Op 25 mei 2012 vindt op het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis de lancering plaats van de databank ‘Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw’.

Rooms-katholieke broederschappen zijn lekenverenigingen met een specifiek devotioneel doel. Ze vormen een haast vergeten onderdeel van het ‘Rijke Roomse Leven’, dat pas in de jaren ’60 van de vorige eeuw teloor is gegaan. Hoewel de geschiedenis van broederschappen al veel verder terug gaat, zetten de kerkelijke autoriteiten ze in de 19e eeuw voor het eerst in om gelovigen sterker aan de kerk te binden, tot een vroom en gehoorzaam leven te bewegen en om het gebruik van sacramenten als biecht en communie te verhogen.

Bestudering van dit fenomeen is nu mogelijk dankzij de databank, die ruim 4400 broederschappen bevat, met van elk kerngegevens als naam, oprichting en plaats van vestiging. Voor veel broederschappen geeft het bestand aanvullende informatie over bewaarde archivalia en eigen uitgaven, de zogenaamde ‘broederschapsboekjes’.

Gaarne aanmelden via congres@huygens.knaw.nl

Programma:

15.00 Ontvangst met koffie en thee
15.30 Welkomstwoord door Milja van Tielhof (Huygens ING)
15.40 Jos Leenders (historicus): ’Katholicisme vroeger, wat was dat eigenlijk?’
16.00 Peter Jan Margry (Meertens Instituut): ‘De betekenis van katholieke (zelf-) organisatie in de negentiende eeuw’
16.20 Ronald Sluijter (samensteller database, Huygens ING): ‘4400 broederschappen, wat heb je eraan?’
16.50 Opening van de database
17.00 Borrel