skip to main content

21 juni 2012: Meertens Ethnology Lecture door prof. dr. Elisabeth Timm, Universiteit Münster

Plaats: Spui 25, Amsterdam
Tijd: 17.00 – 19.00 uur

Reference en Reverende: twee vormen van genealogie in Europa sinds de negentiende eeuw

 

Sinds de jaren negentig van de twintigste eeuw is onderzoek naar afstamming, het maken van stambomen, het schrijven van familiegeschiedenissen en de opbouw van verwantschaps-databanken in de hele wereld bijzonder populair geworden. Hierdoor is de genealogie van een ‘beschermings’-instrument en hulpwetenschap van de adel getransformeerd tot een geliefde historisch georiënteerde massapraktijk. Deze verschuiving werd gefaciliteerd door de opkomst van digitale technieken en formats zoals databanken, internet en mailinglists. De popularisering van de genealogie kent echter geen lineaire ontwikkeling en laat verschillende vormen of modi zien die zich niet chronologisch ontwikkelen: de modus van reverence verwijst naar het kwalificeren van genealogische onderzoeksresultaten waarbij men ervoor kiest bepaalde personen tot één familie te laten behoren en waarbij anderen juist worden buitengesloten. De modus van reference impliceert het niet-kwalificerend verzamelen van familieleden, met als doel zoveel mogelijk verwanten op te sporen via historisch onderzoek. In haar lezing zal Timm deze twee modi behandelen op basis van voorbeelden in Europa. Zij zal ingaan op vragen als: tonen actuele populaire vormen van genealogie nog verbindingen met de adellijke en wetenschappelijke genealogie; of tonen ze een eigen dynamiek en daarmee nieuwe manieren omtrent het definiëren van verwantschap en familie? Bovendien zal Timm de vraag beantwoorden hoe de populariteit van genealogie en persoonlijke familiegeschiedenissen zich verhoudt tot de debatten rond nationalisme en cultureel erfgoed?

 

N.B. Lezing en discussie vinden plaats in het Engels.

 

Reference and reverence: two modes of popular genealogy in Europe since the 19th century

Researching ancestry, filing kinship in databases, picturing the family tree and writing “my family” as a book has become popular worldwide since the 1990s. This development has transformed genealogy from a noble technique and “auxiliary” science to a mass practice of the everyday. This change has been enabled by digital formats such as databases, the internet and mailing lists. This popularisation of genealogy has not unfolded continuously, and it shows different modes which cannot be ordered chronologically: The mode of reverence implies a qualification of the findings of a genealogical research – i.e.: an explicit choice of specific people as relatives and skipping others; the mode of reference implies a collection without grading, the main aim being to include as many relatives as possible by historical research. The lecture considers these two modes on the empirical basis of examples from Europe: Are the latest popular forms of genealogy still bound to their noble and scientific precursors, or do they unfold dynamics of their own and thus indicate new ways of defining and practising kinship and family today? And how are these personalised family histories linked to the nationalising discourses of cultural heritage?

Aanmelden via Spui25

Informatie: Sophie Elpers, tel. 020-4628500; sophie.elpers@meertens.knaw.nl