skip to main content

Nieuwe publicatie: Shaping Virtual Lives

Deze maand verschenen bij Lodz University Press: Shaping Virtual Lives onder redactie van Violetta Krawczyk-Wasilewska, Theo Meder & Andy Ross. Het is een bundeling van wetenschappelijke artikelen over het leven online, dat met de opkomst van de digitale communicatie een onvervreemdbaar deel van het menselijk bestaan is geworden.