skip to main content

NWO investeert 2 miljoen in project Nederlab

Op 12 juni is bekend geworden dat het project ‘Nederlab – een laboratorium voor onderzoek naar de veranderingspatronen in de Nederlandse taal en cultuur’ 2.048.000 euro ontvangt van het programma Investeringen NWO-groot van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Nederlab zal onderzoekers de mogelijkheid bieden langetermijnveranderingen in de Nederlandse taal, letterkunde, cultuur en maatschappij te traceren. Alle Nederlandstalige teksten van de 8ste eeuw tot nu zullen via de Nederlab-website doorzocht kunnen worden met binnen Nederlab ontwikkelde tekstanalysesoftware. In het project werken het Meertens Instituut en het Huygens ING van de KNAW samen met de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, de KB en een aantal universiteitsbibliotheken.

Het Meertens Instituut (prof.dr. Hans Bennis) is penvoerder van de aanvraag voor Nederlab. De Executive Board bestaat voorts uit Cees Klapwijk (DBNL), dr. Nicoline van der Sijs (nationale coördinator, Meertens Instituut) en dr. Henk Wals (Huygens ING). De aanvraag voor Nederlab wordt gesteund door de hele geesteswetenschappen: alle universiteiten zijn vertegenwoordigd in een van de vier adviesraden. De brede steun voor het project blijkt ook uit het feit dat verschillende instellingen een financiële bijdrage hebben toegezegd boven op de NWO-subsidie: de KNAW (€ 600.000), CLARIAH (€ 250.000) en CLARIN (€ 150.000). Verder matchen Meertens Instituut, Huygens ING, INL, DBNL, Nederlandse Taalunie en de universiteiten, waarmee met de investering in totaal 4 miljoen is gemoeid. De complete tekst van de aanvraag is hier te vinden. Nadere inlichtingen: Hans Bennis of Nicoline van der Sijs.