skip to main content

NWO-subsidie voor vernieuwend project binnen de geesteswetenschappen

Muziek, taal, beeldende kunst en poëzie worden vaak gezien als culturele verworvenheden. Tot nu toe werden ze ook vooral als zodanig bestudeerd. Onderzoekers van de Universiteit Leiden, de UvA en het Meertens Instituut kiezen een andere invalshoek: in een nieuw project bestuderen ze deze cultuuruitingen als het resultaat van aangeboren menselijke vermogens.

In het onderzoeksproject Knowledge and Culture worden vier domeinen van de geesteswetenschappen benaderd vanuit een gemeenschappelijk perspectief. Het Meertens Instituut is nauw betrokken bij de deelprojecten die zich richten op muziek (Louis Grijp), taal (Sjef Barbiers) en poëzie (Marc van Oostendorp). Het onderzoek zal uitgevoerd worden door een aantal promovendi en postdocs. Het leidinggevende team bestaat uit Johan Rooryck (Universiteit Leiden), Edward de Haan (UvA) en Hans Bennis (Meertens Instituut).