skip to main content

31 augustus 2012: Bijeenkomst CLICK Erfgoed

Plaats: Raadhuis, Hilversum
Tijd: 9.30 uur – 12.30 uur

Op 13 juni j.l. organiseerde CLICK Erfgoed – een van de zeven innovatienetwerken binnen de topsector Creatieve Industrie – een matchmakingsbijeenkomst Cultureel Erfgoed in het Trippenhuis in Amsterdam waarbij 200 mensen uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen, de erfgoedsector en overheid aanwezig waren. Daaruit zijn al verschillende samenwerkingsvormen voortgekomen die gezamenlijk onderzoeksvoorstellen aan het formuleren zijn. Inmiddels is ook de NWO/TNO onderzoekscall gepubliceerd, waarvoor de projectvoorstellen voor 16 oktober bij NWO binnen moeten zijn.

Met het oog daarop organiseren wij op 31 augustus 2012 een vervolg matchmakings bijeenkomst. Deze vervolgsessie richt zich met name op diegenen die reeds bezig zijn een consortium te vormen of een onderzoeksvoorstel te formuleren en advies, feedback of partners nodig hebben. Ook andere geïnteresseerden die nieuwe samenwerkingsverbanden ambiëren met als doel een aanvraag bij de call in te dienen, zijn welkom. De sessie vindt van 9.30-12.30 uur plaats in het Raadhuis te Hilversum.

Het bestuur van het netwerk wordt gevormd door:

  • Jos Bazelmans (hoofd van de Sector Kennis Erfgoed – Rijksdienst Cultureel Erfgoed).
  • Hans Bennis (directeur Meertens Instituut) Voorzitter van het bestuur en boegbeeld van CLICK Cultureel Erfgoed.
  • Johan Oomen (manager R&D Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid) Afvaardiging in het overkoepelende CLICK bestuur.


Meer informatie