skip to main content

29 oktober: Meertens Ethnology Lecture over erfgoedpolitiek in Zuid-Afrika

In post-apartheid Zuid-Afrika worden belangrijke momenten uit de geschiedenis van verzet en verzoening in een groeiend aantal nationale en gethematiseerde feest- en herdenkingsdagen herdacht. Dit proces van selectief herinneren en vergeten vormt zowel het nationaal geheugen als nieuwe noties van burgerschap. Tegelijkertijd roept deze erfgoedpolitiek alternatieve, kritische vormen van herdenken op. Lees meer in de agenda.