8 oktober 2012

Duizenden gekaapte brieven ontsloten dankzij vrijwilligers

Het Meertens Instituut lanceert op 8 oktober de website gekaaptebrieven.nl met circa 3000 brieven uit de 17e en 18e eeuw, veelal geschreven door gewone Nederlanders. De documenten bevonden zich op Nederlandse schepen die destijds door de Engelsen zijn gekaapt, in een van de vier oorlogen waarin Nederland en Groot-Brittannië indertijd waren verwikkeld.

In Engeland belandden de in beslag genomen stukken in archieven, alwaar ze eeuwen later zijn herontdekt. De moeilijk leesbare originelen zijn door meer dan honderd vrijwilligers nauwkeurig overgetikt.

Voor onderzoekers en genealogen leveren de gekaapte brieven een schat aan gegevens. De collectie bestaat voor ongeveer de helft uit zakelijke post die in de 17e en 18e eeuw op schepen werd vervoerd naar de Oost en de West. De post levert historici niet alleen gedetailleerde informatie op over de scheepsbewegingen en handel, maar ook over het dagelijks leven op de suikerplantages in Suriname, de theeplantages op Indonesië en factorijen in Kanton en Colombo. Onvermijdelijk komt de slavernij in veel brieven en plantageoverzichten ter sprake. De vele persoonlijke brieven en dagboeken vertellen over het wel en wee van de opvarenden en hun in Nederland achtergebleven familie.

Vanaf maandag kan iedereen de duizenden gekaapte brieven zelf lezen of doorzoeken. Wie weet stuit u daarbij op brieven van uw voorouders.

Zie ook het interview met Nicoline van der Sijs in de nieuwsbrief van oktober.