skip to main content

7 december 2012: TiNT-dag. Terminologie in het Nederlandse Taalgebied

Plaats: Meertens Instituut
Tijd: 10.15 – 17.00 uur

Op vrijdag 7 december 2012 organiseert de vereniging NL-Term in samenwerking met het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie voor de derde maal de TiNT-dag. TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied. Dit jaarlijks terugkerende evenement is bedoeld om actueel onderzoek en de professionele praktijk op het gebied van Nederlandstalige terminologie voor te stellen voor een breed publiek. TiNT 2012 vindt plaats op het Meertens Instituut te Amsterdam, van 10.15 tot 17.00 uur. Er wordt in een lunch voorzien en na afloop schenken we een borrel. Bovendien ontvangt u een gratis exemplaar van de TiNT-bundel van 2011.

De TiNT-dagen

De TiNT-dagen zijn bedoeld als een ontmoetingsplaats van onderzoek en praktijk: sprekers en publiek bestaan dus niet alleen uit academici, maar ook uit professionals die regelmatig met vaktaal werken (bv. vertalers, documentalisten, kennismanagers en publicisten) en andere geïnteresseerden.

Naast presentaties verzorgd door professionals uit de praktijk, het onderwijs en de wetenschap vragen we nadrukkelijk bijdragen van jonge onderzoekers en studenten. Dat pakte in 2009, het eerste jaar, al meteen goed uit. De bijdragen van de jongeren en de meer praktisch georiënteerde bijdragen werden zeer gewaardeerd en deden veel stof opwaaien. Een positief teken voor het vakgebied. In voorgaande jaren was TiNT al snel volgeboekt. Het programma van 2012 is veelbelovend; we hopen opnieuw op een volle zaal, interessante presentaties en levendige discussie.

De organisatoren van de TiNT-dag zijn van mening dat het vakgebied zijn voordeel kan doen met deze jaarlijkse bijeenkomst, waar lopend onderzoek gepresenteerd kan worden, waar jonge en ervaren onderzoekers elkaar kunnen ontmoeten en waar de academische terminologie en de mensen uit de praktijk van gedachten kunnen wisselen. Wie de terminologie serieus neemt, is op de TiNT aanwezig.

Locatie

TiNT 2012 vindt plaats op 7 december aan het Meertrens Instituut, Joan Muyskenweg 25 te Amsterdam. Het instituut ligt aan de A10 (de rondweg rond Amsterdam) en aan de A2. Met het openbaar vervoer kunt vanaf station Zuid/WTC met de sneltram lijn 50 (richting Gein) of 51 (richting Centraal station). Vanaf het Centraal Station neemt u lijn 51, vanaf station Duivendrecht lijn 50 (richting Transformatorweg). In alle gevallen stapt u uit op station Overamstel en vanaf daar ziet u in de onmiddellijke nabijheid het gebouw liggen.

Een tip: komt u met de trein uit België, stap dan op Schiphol over op een trein die langs Station Zuid komt (die gaan niet naar Amsterdam Centraal Station). Daar stapt u op de sneltram 50 of 51 en u bent razendsnel bij het Meertens.

PE-punten

Bij het Bureau Beëdigde Tolken en Vertalers is een aanvraag voor de toekenning van PE-punten aan deelnemers vaan de TiNT-dagen ingediend.

Inschrijving

Het definitieve programma wordt binnenkort bekend gemaakt. Voor deelname aan de TiNT-dag vragen we een bijdrage van € 15,- (studenten met studentenpas gratis). Voor dat bedrag kunt u alle lezingen bijwonen, deelnemen aan de discussie, de lunch en de borrel, ontvangt u de bundel van TiNT 2011 en bent u voor een jaar aangesloten bij NL-Term.

U kunt zich inschrijven via het online inschrijfformulier. Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname en betaling. Wij vragen u het inschrijvingsgeld voor 1 december over te maken op giro 487635272 (IBAN: NL54 ABNA 0487635272, BIC: ABNANL2A) ten name van VU-Letteren, Amsterdam, onder vermelding van TiNT-dag 2012.